RoeiApp.nl

Roeicalculator Omrekening ergometer- naar bootsnelheid*

Roeicalculator Omrekening boot- naar ergometersnelheid*

Roeicalculator Berekening eigen correctiefactor

Ergometer handicapcorrectie Ergometer handicapcorrectie
Standaardsnelheid Boot handicap correctie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.