Invoer:
1. Boot *:
2. Tijd *: (uu:mm:ss.hh)
3. Tegenwind*: (>= 3bft)
4. Afstand: (meter)
5. Klasse: (selecteren)
6. M/V:
 
 
Gecorrigeerd voor klasse:
1. Tijd: (uu:mm:ss.hh)
2. Split: (mm:ss.hh)
3. Snelheid: (km/u)
4. Snelheid: (m/sec)
5.Tot. factor: (f.fff)

Gecorrigeerd voor klasse en boot:
 Tijd: (uu:mm:ss.hh)
 Split: (mm:ss.hh)
 Snelheid: (km/u)
 Snelheid: (m/sec)
 Tot. factor: (f.fff)