Invoer:
1. Referentie afstand*: (meter)
2. Langzaamste tijd*: (uu:mm:ss.hh)
3. Persoonlijk record*: (uu:mm:ss.hh)
4. Te varen afstand*: (meter)
 
 
Resultaat:
1. Startverschil: (uu:mm:ss.hh)