roei.app

Roeifouten

Boord – Uit het boord vallen/scheef zitten

Fout: De roeier gaat met zijn lijf niet recht over de kielbalk.
Waar-
nemen
Schouders en romp: zie dat de roeier niet met zijn neus boven de kielbalk blijft, en tijdens de roeibeweging heen en weer zwaait of naar een kant leunt.
Oorzaak: Verkeerd aangeleerd of de onbalans in de boot willen compenseren.
Gevolg: Balansverstoringen en geen symmetrische haal. Rompblessures.
Remedie: Roeier vragen om met de neus boven de kielbalk te blijven, voor naast zich in te pikken en achter recht naar achter te leunen.
Feed-
back:
Visueel door met de neus boven de kielbalk te blijven. Gevoelsmatig door de zijdelingse beweging in het middel te voelen.

Boord – Binnenarm volledig gestrekt
Boord – Vlaggen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.