roei.app

Oefenvormen

Recover – Twee keer klippen

Oefen: Roeien met twee keer klippen/klippen (opdraaien) tijdens de recover. Let er op dat gelijk na de uitpik de eerste keer moet worden geklipt (opgedraaid) en dat het klippen regelmatig gebeurt. Dus niet na de uitpik snel klippen en dan weer voor de inpik snel klippen.
Doel: Leren om de beweging van het klippen (opdraaien) los te koppelen van inpik beweging.
Focus: Aandacht van de roeier op de handen, daarbij twee keer rustig draaien. Of luisteren naar het geluid van het draaien.  Na de oefening de focus op de handen vasthouden en de roeier vragen om bijtijds te beginnen met draaien, net zoals bij de oefening.
Transfer: Na de oefening een stuk roeien met vroeg (direct na de uitpik) klippen. Vervolgens vragen het klippen elke haal later te laten plaatsvinden tot vlak voor de inpik en daarna weer per haal te vervroegen tot vlak na de uitpik. Zo nodig een aantal malen herhalen. Tenslotte een stuk roeien met de focus op tijdig klippen.

Recover – Aantal halen watervrij
Recover – Recover volgorde oefenen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.