roei.app

Roeifouten

Recover – Slifferen

Fout: De bladen over het water laten slifferen, niet te verwarren met de Slifferhaal. Een lichtere variant is Het water aantikken op eenzelfde moment in de recover.
Waar-
nemen:
Blad: kijk naar het blad om te zien of het het water raakt.
 
Oorzaak: De roeier voelt zich onzeker in de boot en zoekt steun bij het water en/of de roeier begrijpt niet hoe de boot op zijn bewegingen reageert.
Gevolg: Het toestaan van het slifferen over het water leidt nagenoeg altijd tot de Slifferhaal. Aangezien het zeer arbeidsintensief is om de daarmee gemoeide 4-5 fouten er weer uit te halen, moet het slifferen ten alle tijde worden vermeden.
Klippen (opdraaien) is niet goed mogelijk, het blad is immers te dicht bij het water. Snelheidsverlies ontstaat door het constant aantikken van het water. De roeier leert niet om balans te voelen, de riemen liggen immers op het water. Grote balansproblemen ontstaan in een boordboot, wanneer een deel van de bemanning door de slifferhaal niet goed uitzet. Bij boordroeien is het houden van balans met deze haal nagenoeg onmogelijk. Balans houden door te hendelen gebeurt immers door hoogte van het aanhalen en diepte van het wegzetten te variëren. En ten slotte is het lastig om met golfslag watervrij te roeien.
Remedie
bak/
boot:
Begin met de roeier het slifferen te verbieden. Neem bij angst zo nodig een bredere boot. De oefening Skull: uitpikvariaties in skiff of C1 zal helpen te begrijpen hoe een goede uitpik bijdraagt aan balans. Gebruik de oefeningen Aanhaalhoogte oefenen en Wegzetdiepte oefenen om diepte in de uitzet te krijgen. In ploegen zo nodig Tubben wanneer er onvoldoende basisbalans is. De oefening Recovervolgorde oefenen kan helpen om te leren om de boot in balans te houden bij de uit- en wegzet. Tenslotte de roeier uitdagen om watervrij te roeien (Aantal halen watervrij).
Feed- back: Visueel of auditief tijdens de recover, het blad raakt het water niet meer aan. Gevoelsmatig op de ronde uitpik. 
Stuur- stoel:  Het blad wordt er uitgedraaid en sliffert over het water. Vlak voor de inpik komt het van het water af en wordt opgedraaid. 

Recover – Te vroeg rijden
Recover – Het water aantikken 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.