roei.app

Afstellen

Span (scullen)

Begrip: De afstand tussen het hart van beide dollen (dolpennen)
Maten: Gemeten in centimeters: 156cm–165cm
Effect:
+ Overlap en haalsegment worden kleiner, inpik wordt lichter.
Overlap en haalsegment worden groter, inpik wordt zwaarder.

spaneffect

Uitgaande van eenzelfde positie van de handen, wordt met een kleiner span een grotere inpikhoek bereikt. Op dezelfde wijze is ook de uitpikhoek groter. Kortom het haalsegment is groter.

Meten: Met behulp van een rolmaat/meetlint. Allereerst wordt het totale span gemeten: van middellijn dol tot middellijn dol. Vervolgens wordt nagegaan of beide dollen even ver naar buiten staan. Dit gebeurt door vanaf de onderzijde van de dol (zodat een eventuele hoogte-afstelling geen effect op de meting heeft) de afstand tot aan de boordrand te meten. Wanneer deze afstand aan beide zijden gelijk is, staan de dollen even ver naar buiten.

spanmeten
Links, het span gemeten van dol tot dol. Rechts het opmeten van de afstand vanaf de onderzijde van de dol tot aan de boordrand.

Stellen: Door beide dollen naar buiten of naar binnen te plaatsen. De wijze waarop verschilt per type dol. Bij de meest gangbare dol wordt de dol verschoven door met de sleutel 19 de dol te fixeren en met de bahco de bout los te draaien. Check het span steeds door van dol tot boordrand te meten. Een afwijking van 1 tot 2 millimeter is acceptabel.

Verzet
Dolafstand (boordroeien)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.