roei.app

Afstellen

Voorwaartse dolpenhoek

Begrip: Hoek van de dolpen ten opzichte van de verticaal, evenwijdig met de vaarrichting. Overslaan (de top van de dolpen kantelt naar de achtersteven) wordt aangegeven met een positieve hoek, diepen (de top van de dolpen kantelt naar de voorsteven) met een negatieve hoek.
Maten: Gemeten in graden: 0°
Effect:
+ Voorover, het blad heeft de neiging over te slaan.
Achterover, het blad heeft de neiging te diepen.
Meten: Met behulp van de dolhoekmeter in graden. IJk de dolhoekmeter door de hoekmeter op de boordrand te zetten, altijd in de richting waarin gemeten zal gaan worden. Draai de waterpas van de dolhoekmeter zodat deze precies tussen de twee lijnen staat. De dolhoekmeter is nu geijkt. Meet de hoek op – door de meetplaat te kantelen totdat de luchtbel weer tussen de lijnen staat – en lees het aantal graden af.
Stellen: Het stellen van de voorwaartse hoek van de dolpen kan op verschillende manieren, ook afhankelijk van het soort rigger. De verschillende mogelijkheden worden hier beschreven: Dolpenhoek stellen.

Minimale dolhoogte
Buitenwaartse dolpenhoek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.