roei.app

Afstellen

Buitenwaartse dolpenhoek

Begrip: Hoek van de dolpen ten opzichte van de verticaal, dwars op de vaarrichting. Het kantelen van de top van de dolpen van de boot af wordt aangegeven met een positieve hoek, het kantelen van de top naar de boot toe met een negatieve hoek.
Maten: Gemeten in graden: 0°–3°
Effect:
+ Naar buiten, het blad staat bij de inpik meer op overslaan en bij de uitpik meer op diepen. Hierdoor diept het blad minder bij de inpik en loopt het minder uit bij de uitpik, hetgeen gunstig is.
Naar binnen, het blad staat bij de inpik meer op diepen en bij de uitpik meer op overslaan. Hierdoor diept het blad meer bij de inpik en loopt het meer uit bij de uitpik, hetgeen ongunstig is.
Meten: Met behulp van de dolhoekmeter in graden. Fixeer de boot voor het meten van de zijwaartse hoek met de fixeerstangen of gebruik een lat en lijmklemmen. Belangrijk is dat de boot niet kan rollen en dat de riggers niet meer op en neer kunnen gaan.IJk de dolhoekmeter door de hoekmeter op het emplacement te zetten, altijd in de richting waarin gemeten zal gaan worden. Draai de waterpas van de dolhoekmeter zodat deze precies tussen de twee lijnen staat. De dolhoekmeter is nu geijkt. Meet de hoek op – door de meetplaat te kantelen totdat de luchtbel weer tussen de lijnen staat – en lees het aantal graden af.

dolpenhoek
Links het ijken van de dolhoekmeter, rechts het opmeten van de buitenwaartse dolpenhoek.

Stellen: Het stellen van de buitenwaartse hoek van de dolpen kan op verschillende manieren, ook afhankelijk van het soort rigger. De verschillende mogelijkheden worden hier beschreven: Dolpenhoek stellen

Voorwaartse dolpenhoek
(Voorwaartse) dolhoek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.