roei.app

Afstellen

Bladhoek

Begrip: Het verschil in graden tussen het blad en de verticaal.
Maten: Gemeten in graden. Riemhoek: 3-7°
Effect:
+ Voorover: het blad heeft de neiging over te slaan en roeit gemakkelijker.
Achterover: het blad heeft de neiging te diepen, roeit lastiger maar stuwt effectiever.
Meten: Leg de boot waterpas op twee singels. Gebruik de fixeerstangen om de boot ook in zijdelingse richting waterpas te leggen. IJk de hoekmeter in zowel de lengterichting als breedterichting van de boot. Wanneer de boot goed ligt, staat de hoekmeter in beide richtingen op nul graden. Leg een riem in de dol. Vraag een tweede persoon om de riem goed tegen het aanlegvlak van de dol te drukken. Meet de bladhoek door de hoekmeter zes centimeter van de rand van het blad op het blad te zetten. Meet de hoek door de riem te roteren op drie punten op:1. bij de inpik (60° hoek met de boot), 2. haaks op de boot (90° hoek met de boot) en 3. bij de uitpik (00° hoek met de boot).

bladhoek
De bladhoek is de som van: de resultante van de beide dolpenhoeken (1), de hoeken van de stelbusjes (2) en de riemhoek (3)

Stellen: De bladhoek kan alleen worden gesteld door het stellen van een of meerdere van de volgende hoeken: 

Riemhoek
Maximale door het werk afstand

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.