roei.app

Afstellen

Trim

Begrip: De plek van de roeiers ten opzichte van de boot.
Maten: De verschuiving wordt gemeten in centimeters.
Effect:
+ Door de trim naar de voorpunt van de boot te verschuiven, komt de boot bij de inpik achter wat minder diep te liggen.
Verschuiven naar de achterpunt zorgt ervoor dat de voorpunt van de boot bij de uitpik wat minder diep komt te liggen.
Meten: Wordt niet gemeten, alleen verschoven. Visueel kan de trim wel worden waargenomen, zoals in onderstaande tabel en figuur is weergegeven:
   Trim bij inpik  Trim bij uitpik
 Neutraal Boegwaarts Hekwaarts
Boegwaarts Boegwaarts Neutraal
Hekwaarts Neutraal  Hekwaarts

trim
Van boven naar beneden: neutrale trim, boegwaartse trim en hekwaartse trim

Stellen: Schuif de combinatie van vleugelrigger (of dol), voetenbord en sliding een aantal centimeters naar voren of naar achteren. Hierdoor wordt met gelijk blijvende afstelling de massa van de bemanning naar de punt of achtersteven van de boot verschoven.

Lengte van de roeiplek
Haalkwadranten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.