roei.app

Afstellen

Riemstijfheid

Begrip: De mate van flexibiliteit van een riem, gemeten in millimeter bij de aanhechting van het blad. Deze test wordt vooral gedaan om na te gaan of twee of meer riemen bij elkaar passen. Wanneer stijfheid en riembalans nagenoeg gelijk zijn, zijn de riemen passend.
Maten: Gemeten in millimeters.
Effect:
+ hoe stijver de riem, hoe directer de bewegingen van de hendel aan het blad worden doorgegeven.
hoe slapper de riem, hoe minder direct de bewegingen van de hendel aan het blad worden doorgegeven.
Meten: Met behulp van een rolmaat in mm. Maak verstelbare riemen zo kort mogelijk. Kies een vaste lengte voor de binnenhendel. Fixeer de hendel op een vast punt en hang aan de riemhals een gewicht van 10 kilo. Meet de verplaatsing van de riemtip in het midden van het blad tussen onbelaste en belaste toestand. Dit verschil is een maat voor de riemstijfheid: meer millimeters, betekent een slappere riem.

riemstijfheid
Het mten van de riemstijfheid

Stellen: Wordt niet gesteld.

Riembalans

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.