roei.app

Afstellen

Verzet (riemzwaarte)

Begrip: Het verzet is de berekende verhouding tussen de effectieve buitenhendel en de effectieve binnenhendel. Het verzet is een maat voor de zwaarte die de roeier tijdens het roeien ervaart. Om de afstelling lichter te zetten, moet het verzet omlaag. Dus hoe hoger het verzet hoe zwaarder de afstelling. Een lijst met verzetgetallen is als bijlage opgenomen in het Theorieboek afstellen van de Modulaire methode. Dit theorieboek vind je hier: Modulaire Methode
Maten: Dimensieloos getal 1,9 – 2,3 (lager = lichter)
Effect:
+ Verhouding buitenhendel/binnenhendel groter, riem wordt zwaarder, hendelsnelheid wordt lager.
Verhouding buitenhendel/binnenhendel kleiner, riem wordt lichter, hendelsnelheid wordt hoger.
Meten: Wordt niet gemeten maar berekend door de effectieve buitenhendel te delen door de effectieve binnenhendel. De effectieve binnenhendel is de afstand in centimeters vanaf het hart van de dolpen tot en met het aangrijpingspunt van de handkracht op de hendel. Bij scullen is dit aangrijpingspunt het midden van de hand, bij boordroeien het punt tussen de beide handen in. De effectieve buitenhendel is de afstand in centimeters vanaf het hart van de dolpen tot en met het aangrijpingspunt van de kracht op het blad. Rekenhulp: Riemverzet berekenen.

 

Effectieve binnenhendel

Effectieve buitenhendel

Scullen

Binnenhendel + 2cm  – 6cm

Buitenhendel – 2cm – 20cm

Boord-
roeien

Binnenhendel + 2cm – 15cm

Buitenhendel – 2cm – 25cm

Stellen: Er zijn vier mogelijkheden om het verzet te wijzigen:
  1. plaats een (oranje) clam, met een clam wordt de binnenhendel langer gemaakt en het verzet dus lager;
  2. stel de kraag en maak de binnenhendel langer of korter. (zie ook: Binnenhendel)
  3. verleng de riem (binnenhendel) en maak het verzet lager (zie ook: Riemlengte).
  4. doe 2 en 3 allebei.

Binnenhendel
Span (scullen)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.