roei.app

Afstellen

Haalkwadranten

Begrip: De hoek die de riem maakt ten opzichte de as dwars op de lengteas van de boot. Een haalsegment bestaat uit twee haalkwadranten:
1. inpikkwadrant: vanaf de inpik tot aan dwars op de lengteas van de boot en
2. uitpikkwadrant: vanaf dwars op de lengteas van de boot tot aan de uitpik.
Maten: Gemeten in graden. Het haalkwadrant is per roeier verschillend en wordt ook bepaald door het gekozen span en de lengte van de binnenhendel.
Effect:
+ Hoe groter beide haalkwadranten, hoe langer de haal.
Hoe kleiner beide haalkwadranten, hoe korter de haal.
+ Hoe groter een kwadrant, hoe zwaarder dat haalgedeelte.
Hoe kleiner een kwadrant, hoe lichter dat haalgedeelte.
Meten: Een minder nauwkeurig maar goedkoper alternatief is het gebruik van een markeringstape (zie afbeelding), waarbij de roeier vanuit een motorboot wordt gefilmd. Het nulpunt van de tape bevindt zich op de positie waar de hendel zich bevind wanneer de riem haaks op de boot staat. De hoek wordt bepaald met de volgende formule:
hoek (°) = gemeten afstand (cm) / effectieve binnenhendel (cm) * 180 / pi  Zie ook: Effectieve binnenhendel (verzet)
Let er op dat de camera bij het filmen loodrecht (haaks) op de boot staat.


Haallengte meter en markeringstape voor het meten van de haallengte

Stellen: Kan worden beïnvloed door het stellen van:
  1. het voetenbord: verschuiving tussen inpik- en uitpik kwadrant;
  2. de dolpositie: verschuiving tussen inpik- en uitpik kwadrant;
  3. het span: vergroten of verkleinen van de kwadranten.

Trim
Vrijboord

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.