roei.app

Roeicalculator Omrekening ergometer- naar bootsnelheid

Gebruik deze calculator om op basis van ergometerresultaten, de theoretisch haalbare bootsnelheid te prognoticeren.


Roeicalculator Omrekening boot- naar ergometersnelheid

Gebruik deze calculator om op basis van een voor de invloeden gecorrigeerde bootsnelheid, de theoretisch haalbare ergometerresultaten te berekenen.


Roeicalculator Berekening eigen correctiefactor

Gebruik deze calculator om je eigen correctiefactor van ergo- naar bootsnelheid te berekenen.


Ergometer handicapcorrectie Ergometer handicapcorrectie
Standaardsnelheid Boot handicap correctie
De in de RoeiApp aanwezige calculatoren hebben een experimenteel karakter en geven slechts een indicatie. De maker van de RoeiApp aanvaard geen aansprakelijkheid voor onjuiste berekeningen en/of onjuiste berekenmethoden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.