roei.app

Roeicalculator Berekening gecorrigeerde gevaren tijd

Gebruik deze calculator om op basis van een bekende correctiefactor de gecorrigeerde bootsnelheid te berekenen.


Roeicalculator Berekening handicapfactor boot

Gebruik deze calculator om op basis van de klasse, de correctiefactor en de gecorrigeerde bootsnelheid te berekenen.


Roeicalculator Berekening handicapfactor boot

Gebruik deze calculator om op basis van de leeftijden of de geboortedata, de correctiefactor en de gecorrigeerde bootsnelheid te berekenen.


Ergo- naar bootsnelheid Ergo- naar bootsnelheid
Standaardsnelheid Standaardsnelheid
De in de RoeiApp aanwezige calculatoren hebben een experimenteel karakter en geven slechts een indicatie. De maker van de RoeiApp aanvaard geen aansprakelijkheid voor onjuiste berekeningen en/of onjuiste berekenmethoden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.