roei.app

Roeiwoordenboek

N

Naduiken

  Roeifout waarbij de rug vlak voor de inpik naar voren wordt gebogen. Zie ook: Naduiken.

Nederlandse roeihaal

  In Nederland is de roeihaal grotendeels gestandaardiseerd. Zie ook: De roeihaal.

Niet ver genoeg oprijden

  Roeifout. Zie ook: Niet ver genoeg oprijden.

Niet watervrij roeien

  Roeifout. Zie ook: Niet watervrij roeien.

Nummering

  Elke roeiplek in een boot heeft een nummer. Deze nummering telt vanaf de boegplaats naar de slagplaats, de boeg is altijd nummer één.

M
O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.