roei.app

Roeiwoordenboek

S

Scheehout

  Houten constructie op de boordrand waarin de riemen kunnen worden geplaatst. Wordt niet meer gebruikt en is vervangen door rigger en dol.

Schraag

  Verplaatsbaar onderstel waarop de boot wordt geplaatst met de open kant naar onder.

Scullen

  Roeien waarbij elke roeier twee riemen heeft.

Singel

  Verplaatsbaar onderstel waarop de boot wordt geplaatst met de open kant naar boven.

Skeg of sgeg

  Zie vinnetje (V).

Slag

  De roeier het dichtst bij de achtersteven.

Slagenpaar

  De twee roeiers die het dichtst bij de achtersteven van de boot zitten: de slag en de roeier erachter.

Sliding

  Metalen strips (rails) waarover het bankje rijdt.

Slifferen

  Roeifout waarbij de riemen het water aantikken of over het water strijken. Zie ook: Algemeen – Slifferhaal.

Slippen

  De riemen zo veel mogelijk parallel aan de boot brengen, waardoor de breedte van boot en riemen gereduceerd wordt en een obstakel vermeden kan worden. Bijvoorbeeld om een smalle brug door te komen. Zie ook Nauwe doorgang (engte).

Slotbout

  Bouten waarmee de riggers op de boot zitten.

Snoek (vangen)

  Roeifout, ook wel snoeken genoemd. De riem er bij de uitpik niet op tijd uit krijgen, omdat hij onder water is. Zie ook: Haal – Diepen.

Soppen

  Oefening: de riemen met verticale bladen lichtjes in en uit het water bewegen, terwijl de boot in balans blijft. Zie ook: Soppen uitpik.

Span

  Het span is bij het scullen de afstand tussen de twee dolpennen. Bij het boordroeien is de dolafstand de afstand tussen de dolpen en het midden van de boot. Zie ook: (zie ook: Span (scullen)).

Spant

  Haaks op de kiel aangebrachte houten steunstukken, die de constructie van de boot vormen waarop de huid is bevestigd.

Sparren

  Een (informeel) wedstrijdje tussen een of meer ploegen.

Split(tijden)

  Snelheid van de boot uitgedrukt in de tijd die over 500m gevaren wordt. Ligt globaal tussen de 2:30 en 1:30. Rekenhulp: Splittijden berekenen

Spoorstok

  Dwars lopende stok van het voetenbord waarop de schoenen of de voetenclips zijn bevestigd.

Stelling

  Constructie in de loods waar de boten op liggen.

Steunen

  Het goed volgen en daarmee doorgeven van het door de slag(en) aangegeven tempo (“Slag steunen”). Zie ook: Ploeg – Ploeg steunt de slag onvoldoende.

Strijken

  Omgekeerd (achteruit) roeien. Zie ook: Strijken (achteruitroeien).

Stuur

  Stuurman die de boot stuurt, is volgens het BPR de schipper.

Stuurboordzijde

  Vanuit de stuurplaats bekeken de rechterkant van de boot: GRAS oftewel Groen is Rechts Aan Stuurboord.

Stuurtouwtje

  Touw aan het roer om het roer te draaien.

R
T

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.