roei.app

Roeifouten

Algemeen – Dolhoogte niet goed gesteld

Fout: De klikringen op de dolpen staan niet op de juiste hoogte. 
Oorzaak: De roeier heeft niet goed geleerd hoe de dolhoogte moet worden afgesteld of is het vergeten.
Gevolg: De haal kan niet optimaal worden gemaakt, de roeier kan niet uitzetten of trekt buiten zijn macht.
Remedie boot: Klikringen naar onder of naar boven verplaatsen. Indien de dollen te hoog staan, klikringen boven de dol plaatsen. Wanneer ze te laag staan, de klikringen onder de dol plaatsen. De klikringen kunnen het gemakkelijkst van de dol worden afgehaald, door met wijs- en middelvinger op beide buiteneinden te drukken, zoals is afgebeeld op de foto. 
Feed- 
back:
Bij scullen moeten de handen net onder de tepels worden aangehaald. Bij boordroeien geldt dit voor de buitenhand. 
Algemeen – Voetenbord niet goed
gesteld
Recover – Slifferen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.