roei.app

Roeifouten

Recover – Duikvlucht

Fout: Het water wordt tijdens de recover genaderd tot een hoogte van minder dan een halve bladbreedte. Omdat daarmee klippen (opdraaien) onmogelijk is geworden, wordt het blad daarna weer van het water afgebracht. De inpik vindt vervolgens vanaf relatief grote hoogte plaats, waardoor deze niet direct is. Een extremere vorm hiervan is het water licht aantikken op eenzelfde moment in de recover (zie: Het water aantikken).
Waar-
nemen:
Blad: kijk naar het blad om te zien of en wanneer het naar het water toe komt.
Dollen: kijk naar de dollen en stel vast dat de boot goed in balans is.
Oorzaak: Te weinig neerwaartse druk op de hendels. Mogelijk veroorzaakt door een slifferhaal (Slifferhaal) of nonchalance.
Gevolg: Indirecte inpik.
Remedie
bak/
boot:
De roeier helpen met het vinden van de juiste bladhoogte met de oefening Bladvlucht variaties. Check de uitpik: deze moet het blad met meer dan een halve bladbreedte licht boven het water brengen. Is dat niet het geval, hier eerst op focussen en deze fout (Blad uitdraaien) verhelpen. Anders oefenen druk op de hendel(s) houden, bijvoorbeeld door tijdens de recover de bladen verticaal op en neer te bewegen en zo een vleugelslag van een vogel na te bootsen.
Feed-
back:
Visueel door te kijken naar het blad, dit hoort het water niet aan te raken. 
Stuur-
stoel:
Het blad van een roeier duikt iedere haal even naar beneden. Dit kun je zien.

Recover – Het water aantikken op
eenzelfde moment
Recover – Niet watervrij roeien

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.