roei.app

Roeifouten

Scull – Rechterhendel naar de heup

Fout: De rechterhendel zakt bij de uitpik naar de heup en wordt verticaal weggezet. Zie ook: Handen.
Waar-
nemen:
Hendels: kijk naar de hendelhoogten bij de uitpik, de rechter hendel is lager dan de linker hendel en zit op heuphoogte.
Oorzaak: Verkeerd haalbeeld of nonchalance.
Gevolg: Boot ligt scheef en zal door de vermeerderde weerstand aan bakboord, langzamerhand naar bakboord sturen.
Remedie
boot/bak:
De oefening Skull: uitpikvariaties in skiff of C1 zal helpen te begrijpen hoe een goede - met beide hendels gelijk uitgevoerde - uitpik bijdraagt aan balans. De roeier leren dat hij zijn rechterhendel niet omhoog moet trekken, maar omhoog moet duwen. Vervolgens vragen om vijf halen de rechterhendel naar zijn schouder te duwen, vijf halen naar zijn borst en vijf halen naar zijn schoot en weer terug (Differentiële aanpak).
Feed-
back:
Gevoelsmatig door de de duimen bij de uitpik in de romp te prikken. Voelen op welke hoogte (heup, buik of borst) de duimen de romp aanraken. Met de (beide) duimen in de romp prikken om te voelen of deze op borst-, buik- of heuphoogte zitten.

Scull – Handen uit elkaar
Scull – Scheef zitten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.