roei.app

Roeifouten

Scull – Rechterhand naar de heup

Fout: De rechterhand zakt bij de uitpik naar de heup en wordt rechtstandig weggezet. Zie ook: Handen.
Waar-
nemen:
Handen: kijk naar de handhoogte bij de uitpik, de rechter hand is lager dan de linker hand en zit op heuphoogte.
Oorzaak: Verkeerd haalbeeld of nonchalance.
Gevolg: Boot ligt scheef en zal door de vermeerderde weerstand aan bakboord, langzamerhand naar bakboord sturen.
Remedie
boot/bak:
De oefening Skull: uitpikvariaties in skiff of C1 zal helpen te begrijpen hoe een goede - met beide handen gelijk uitgevoerde - uitpik bijdraagt aan balans.
Feed-
back:
Gevoelsmatig door de de duimen bij de uitpik in de romp te prikken. Voelen op welke hoogte (heup, buik of borst) de duimen de romp aanraken.

Scull – Handen uit elkaar
Scull – Scheef zitten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.