roei.app

Oefenvormen

Beheersing – Boot over één boord leggen

Oefen: De boot drie halen op bakboord leggen, drie halen recht leggen, drie halen op stuurboord leggen en weer driehalen recht, enzovoort. Vervolgens van drie halen via twee halen naar één haal. Dus: bakboord – recht – stuurboord – recht. Belangrijk is dat de boot bij de inpik subtiel op het boord gelegd wordt, zodat watervrij roeien mogelijk blijft. Boordroeien: ene boord dieper wegzetten en handen dieper door de boot, ander boord hoger aanhalen & hoger inpikken.
Scullen naar bakboord: door de handen verder uit elkaar te houden.
Scullen naar stuurboord: door de handen tijdens haal en recover tegen elkaar aan te laten tikken en tevens bij de inpik de linkerhand dieper in de boot te duwen en bij de uitpik de rechterhand hoger aan te halen. Het is verstandig dit eerst te oefenen door de boot permanent op stuurboord te leggen, totdat de roeiers dit beheersen.
Doel: Leren om actief balans te houden door te hendelen. Leren om balansverstoringen (boordroeien en scullen) bij de inpik te herstellen door de boot weer recht te leggen.
Variatie: De roeier(s) legt/leggen (op aangeven van de stuur) de boot niet bij de inpik maar bij de uitzet scheef dan wel recht.
Ploegen: de stuur leunt op een willekeurig moment over naar een van de boorden en introduceert daarmee een balansverstoring. De ploeg legt de boot weer recht. 

Beheersing – Afstand in minimaal aantal halen
Beheersing – Hoogspoelen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.