roei.app

Roeifouten

Algemeen – Ruitenwisserhaal

Fout: Zonder enige accenten gelijk de ruitenwissers van een auto, heen en weer rijden. De haal duurt even lang als de recover (1:1) in plaats van een verhouding van 1:1,1 tot 1:1,5 waarbij de recover 10% tot 50% langer duurt dan de haal.
Waar-
nemen
Hendel: kijk naar de handen, de deze gaan als een ruitenwisser heen en weer.
Gevolg: Ruitenwisserhaal verstoort het ritme. Hogere tempo’s zijn niet goed mogelijk en geven veel snelheidsverlies. Ploegroeien is lastig.
Remedie ergo/ bak: Oefenen op een ergometer en luisteren naar het geluid dat de ergometer maakt. Indien er twee of meer ergometers zijn, in het ritme meeroeien met de instructeur. Meetellen. Op deze wijze ritmegevoel creëren. Verder het rijden onder controle krijgen, zie de fout: Te snel en/of niet gelijkmatig oprijden En de uit- en wegzet rond en direct laten zijn, zie de fout: Plakkende uitpik.
Remedie boot: In de boot luisteren naar het ritme, eventueel een stuk met de ogen dicht varen (Met de ogen dicht roeien). Roeien met een stop 4 en deze laten steeds korter maken totdat sprake is van een hele korte stop (aarzeling) voor het oprijden (Stops maken). Meetellen met de roeibeweging: “21” bij de haal en “22, 23” bij de recover. Verder het rijden onder controle krijgen, zie de fout: Te snel en/of niet gelijkmatig oprijden. En de uit- en wegzet rond en direct laten zijn, zie de fout: Plakkende uitpik. Gebruik het 5-staps leerproces (Interveniëren).
Feed- back: Luisteren naar het geluid van de haal.
Stuur- stoel: Luisteren naar het geluid van de haal, ritme van de boot voelen.


Algemeen – Slifferhaal
Algemeen – Ineengedoken zitten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.