roei.app

Roeifouten

Recover – Niet watervrij roeien

Fout: Het blad van een roeier raakt in willekeurige halen op willekeurige momenten het water aan. Het aanraken van het water heeft geen structureel karakter maar is incidenteel van aard. Zie ook: Balans. Ligt de boot goed in balans, kijk dan naar de fout Het water aanraken op eenzelfde moment in de recover.
Waar-
nemen:
Blad: kijk naar het bladen om te zien wanneer ze het water raken.
Dollen: kijk naar de dol om te zien dat de boot niet goed in balans is.
Oorzaak: Onzekerheid: de boot ligt recht, maar toch wordt het water aangeraakt. Gemis aan balans: onvoldoende meeleunen met de boot door de heupen te fixeren (Geen core stability en balans). Nonchalance.
Gevolg: Snelheidsverlies en moeite met woelig water.
Remedie
boot:
Afhankelijk van de oorzaak. Bij nonchalance de roeier vragen het water niet meer aan te raken. Bij gemis aan balans de boot stil leggen en oefenen met het fixeren van de heupen (Balansplankje). De oefening Skull: uitpikvariaties in skiff of C1 zal helpen te begrijpen hoe een goede uitpik bijdraagt aan balans. Bij onzekerheid de roeier er op wijzen dat de boot recht ligt en hem vragen om tijdens de recover het water niet meer aan te raken. Daarna de oefening aantal halen watervrij (Aantal halen watervrij).
Feed- back: Visueel door te kijken of een van de bladen het water of de golftoppen raakt, op het gehoor door het tikken tegen/slifferen over het water te horen.
Stuur-
stoel:
Kijk naar blad van de roeier, deze raakt in willekeurige halen op willekeurige momenten het water aan. 

Recover – Duikvlucht
Recover – Onvoldoende doldruk houden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.