roei.app

Roeifouten

Recover – Te snel en/of niet gelijkmatig oprijden

Fout: Over de hele sliding te snel naar de inpik toe rijden, of alleen het laatste stukje voor de inpik (het aanrijden) te snel doen. In plaats van gelijkmatig (=gelijke snelheid) oprijden, vertraagd of versneld oprijden. Zie ook: Recover.
Waar-
nemen:
Bankje: kijk bij ergometer en bak naar het bankje en vergelijk de actuele snelheid met een gelijkmatig snelheid.
Benen: kijk in de boot naar de hoek van de knieën en kijk of de snelheid waarmee ze naar beneden gaan gelijkmatig is.
Oorzaak: Verkeerd ritme-idee. Te trage wegzet, waardoor verloren tijd op de sliding moet worden ingehaald.
Gevolg: Het ritme wordt verstoord en voor de inpik moet hard worden afgeremd. Hiervoor moet hard tegen het voetenbord worden getrapt en wordt de boot als het ware naar achteren geduwd en stilgelegd. Ook is de gewichtsverplaatsing in de boot van voor- naar achtersteven erg snel. Beide zijn nadelig voor de bootsnelheid. Bij ploegen wordt dit ‘jagen’ genoemd: de roeiers rijden te snel, waardoor het tempo ongewild omhoog gaat.
Remedie
bak/
ergo:
Roeier afleren het lichaam naar voren te laten rijden maar aanleren het voetenbord gelijkmatig naar de romp toe te trekken. Dit oefenen zittend op een gladde vloer, waar de voeten overheen glijden. Zie ook de oefening Recover ritme oefenen. Vervolgens oefenen in bak of op de ergometer. Differentieel door de roeier te vragen om zonder de hendel vast te houden achtereenvolgend vertraagd, versneld en gelijkmatig te laten oprijden (Differentiële aanpak).  Gebruik het 5-staps leerproces (Interveniëren).
Remedie
boot:
Laten ervaren door stilliggend hard naar voren de rijden. De achtersteven van de boot duikt. De roeier te laten focussen op zijn hendel(s) en het rijritme door het regelmatig wegduwen van de hendel(s) te laten bepalen. Of de roeier vragen het voetenbord gelijkmatig naar de romp toe te trekken. Vervolgens een differentiële aanpak door de snelheid te variëren: zeer langzaam, langzaam, normaal, snel en zeer snel.
Feed- back: Auditief door te luisteren naar de haal. Gevoelsmatig door concentratie op het voetenbord dat langzaam naar de romp getrokken moeten worden of de hendel(s) die langzaam van de romp wegloopt/weglopen.
Stuur-stoel: Wordt vooral gemerkt door de slag (jagen). Belangrijk is om bij de slag te informeren of dit het geval is. Daarnaast kan (door zachtjes mee te tellen) de rij-haal verhouding van de roeibeweging worden bepaald. Hierdoor kan worden bepaald of er te snel wordt gereden.

Recover – Te laat klippen (opdraaien)
Recover – Niet ver genoeg oprijden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.