roei.app

De aanpak

Prioriteren

Allereerst is het belangrijk om te bepalen of de ploeg of de roeier centraal staat. Het is daarvoor belangrijk om onderscheid aan te brengen tussen:

individuele
fouten:
fouten gemaakt door individuele roeiers;
collectieve
fouten:
 fouten die het merendeel van de roeiers in de ploeg hebben, maar die in weze individuele fouten zijn;
ploeg-
fouten:
 fouten in de samenwerking en interactie tussen ploegleden.

Wanneer de individuele techniek van een roeier hem beperkt om goed in een ploeg te roeien, zal eerst deze techniek moeten worden aangepakt. Het is niet ondenkbaar dat dit bij alle roeiers in de ploeg het geval is. Werk dan eerst aan de individuele techniek en begin pas aan de ploegfouten wanneer de J-haal door alle roeiers voldoende wordt beheerst.


Prioriteren Prioriteren roeiersfouten

Zijdelings kijken naar een roeier geeft veel informatie over de fouten die hij maakt. Zeker wanneer de waarnemingspunten goed worden gebruikt. Daarmee is de diagnose echter nog niet gesteld: oftewel wat zijn de belangrijkste fouten en wat moet als eerste worden aangepakt. 

Voor de prioriteitstelling van de individuele en collectieve roeifouten geldt het volgende. 

  1. Eerste prioriteit hebben die fouten die blessures veroorzaken. Denk hierbij aan polsen, schouders, romp, knieën en handen.
  2. Vervolgens de fouten die met een verkeerde lichaamshouding te maken hebben. 
  3. Dan moeten fouten worden aangepakt die te maken hebben met de bewegingsvolgorde van benen, romp en armen.
  4. Daarna hebben fouten prioriteit die te maken hebben met de het laatste stukje aanhalen, de uitzet en wegzet.
  5. Vervolgens worden fouten aangepakt rondom het oprijden.
  6. Ten slotte worden fouten aangepakt rondom de inpik.

Prioriteit 1, 2 en 3 fouten zijn niet altijd gemakkelijk in de boot te verhelpen. Bij deze fouten is het veelal effectiever om het 5-staps leerproces op de ergometer of in de bak te gebruiken. Wanneer roeiers in de boot zitten, is het daarom handiger om als eerste aan de gang te gaan met prioriteit vier fouten.

Roeiers kunnen – door de fouten met een cyclische gedachte aandacht te geven – meerdere fouten tegelijkertijd aandacht geven. Het maximum is afhankelijk van de opnamecapaciteit en de motorische capaciteit (je lijf laten doen, wat je hoofd bedenkt) van de roeier. Sommige roeiers hebben hun handen vol aan één fout, andere kunnen aan drie verschillende fouten tegelijkertijd werken. Werk bij voorkeur aan twee, doch nooit aan meer dan drie fouten.


Prioriteren Prioriteren ploegfouten

Bij de ploeginstructie staat het samenbrengen van de ploeg centraal, de prioriteiten voor de ploegfouten zijn de volgende:

  1. ritme – de basis van de haal, want zonder accenten in de haal onvoldoende
  2. gelijkheid – de essentie van ploegroeien, want zonder gelijkheid geen
  3. balans – de randvoorwaarde voor plezierig roeien, want zonder balans geen
  4. watervrij roeiwerk – de randvoorwaarde om een goede roeihaal te leren, die weer helpt bij een goed ritme!

Ploegfouten manifesteren zich in minieme – maar goed merkbare – snelheidsverschillen tussen de roeiers onderling. Door nu in de roeibeweging accenten te leggen, kunnen deze onderlinge snelheidsverschillen vaak worden opgeheven. 


Observeren Observeren
Analyseren Analyseren

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.