roei.app

Roeifouten

Haal – De romp te vroeg inzetten

Fout: De roeier gebruikt zijn romp eerder dan of gelijk met de benen. Zie ook: Haal. Vaak in combinatie met nareiken, waarbij de romp actief gebruikt wordt in het laatste gedeelte van de recover en het eerste gedeelte van de haal.
Waar-
nemen
Romp: kijk naar het moment waarop de romp openvouwt en naar achteren beweegt.
Oorzaak: Verkeerd haalbeeld. Mogelijk in combinatie met nareiken (zie: Recover – Nareiken). Bij jeugdroeiers kunnen de rompspieren onvoldoende ontwikkeld zijn om de kracht van de beentrap door te geven. 
Gevolg: Rugklachten doordat te veel met de romp wordt geroeid. Efficiencyverlies bij de haal doordat de beentrap wordt tegengewerkt door de kracht van de rechte dijspier die de romp strekt, maar de knie buigt.
Remedie ergo/
bak:
De roeier in de bak of op de ergometer zetten. Met een vlakke hand direct na de inpik de onderrug tegenhouden door hard te duwen. Vervolgens de roeier vragen om de hand weg te trappen. Dit kan alleen met een beentrap en niet met de romp. Daarna de hand weghalen en nogmaals vragen de hand (die er nu niet meer is) weg te trappen. De roeier blijft de imaginaire hand ‘voelen’ en kan die nog steeds wegtrappen. Gebruik het 5-staps leerproces (Interveniëren).
Remedie
boot:
Differentiële aanpak door de roeier drie halen door zijn bankje te laten trappen (zie: Haal – Door je bankje trappen), drie halen goed te laten roeien en drie halen zijn romp te vroeg te laten inzetten. Pimenoven en een Pimenov haal afgewisseld met een gewone haal. Daarna Haalvolgorde oefenen. Ook aandacht besteden aan Nareiken om ervoor te zorgen dat de romp in het voorste gedeelte van de haal niet wordt ingezet.
Feed-
back:
Gevoelsmatig: hand wegtrappen (zie remedie ergo hierboven). Gevoelsmatig door op de onderzijde van de romp te focussen, daar kan de beweging van de rompzwaai worden gevoeld.


Inpik – Blad erin trappen
Haal – Geen druk na de inpik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.