roei.app

Roeifouten

Haal – Door het bankje trappen

Fout: De roeier houdt de romppositie niet vast tijdens de haal. Hierdoor wordt tijdens de beentrap (het uittrappen van de benen) de romp ingebogen. Tijdens de beentrap wordt de hoek van de romp met de boot kleiner (inbuigen).
Waar-
nemen
Romp: kijk naar het invouwen van de romp tijdens het eerste deel van de haal, gevolgd door het uitvouwen in het tweede deel.
Oorzaak: Verkeerd haalbeeld. Bij jeugdroeiers kunnen de rompspieren onvoldoende ontwikkeld zijn om de kracht van de beentrap door te geven.
Gevolg: Rugklachten doordat te veel met de romp wordt geroeid. Efficiencyverlies bij de haal doordat de beenkracht onvoldoende wordt gebruikt.
Remedie ergo/
bak:
De roeier in de bak of ergometer laten oefenen. Daarbij de hendel in inpikpositie vast pakken. De instructeur zet zich in de bak schrap door een voet tegen het voetenbord te zetten en gaat aan de riem hangen. Bij de ergometer over de windkast heen hangen en in de ondergreep de hendel pakken. Vervolgens vraagt de instructeur de roeier om kracht te zetten. De riem blijft nu gefixeerd en het bankje zal naar achteren rijden. Hierdoor manifesteert het door het bankje trappen zich. Wanneer de riem(en) stil staat/staan mag het bankje niet bewegen. Vervolgens de roeier laten roeien waarbij steeds bij de inpik even de hendel wordt vastgehouden. Gebruik het 5-staps leerproces (Interveniëren).
Feed-
back:
Gevoelsmatig: focussen op de onderrug.


Haal – Diepen
Haal – Zagen (niet koppelen)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.