roei.app

Roeifouten

Haal – Te weinig doorvallen

Fout: De roeier blijft veel te rechtop zitten en gebruikt de rugzwaai niet. De rug moet zover naar achter worden gebracht dat de buikspieren net zijn aangespannen. Zie ook: Haal.
Oorzaak: Verkeerd haalbeeld, nonchalance (gemakzucht).
Gevolg: Snelheidsverlies doordat de haal te kort is. Ongelijkheid in de ploeg.
Remedie
ergo/bak:
De roeier in de bak of op de ergometer laten oefenen. De instructeur gaat achter de roeier staan en trekt de schouders zachtjes naar achteren (bewegingsbegeleiding).
Remedie
boot:
Gebruik de oefening Rugzwaai uitpik oefenen.
Feed-
back:
Gevoelsmatig op de buik. De rug moet achteroverleunen en de buikspieren moeten bij de uitpik net zijn aangespannen. De schouders moeten achter de heupen zitten.


Haal – Geen druk bij de eindhaal
Haal – Te ver doorvallen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.