roei.app

Roeifouten

Haal – Te weinig doorvallen

Fout: De roeier blijft veel te rechtop zitten en gebruikt de rompzwaai niet. De romp moet zover naar achter worden gebracht dat de buikspieren net zijn aangespannen. Zie ook: Haal.
Waar-
nemen
Romp: kijk naar de hoek van de romp en bepaal in hoeverre deze zich openvouwt.
Oorzaak: Verkeerd haalbeeld, nonchalance (gemakzucht).
Gevolg: Snelheidsverlies doordat de haal te kort is. Ongelijkheid in de ploeg.
Remedie
ergo/bak:
De roeier in de bak of op de ergometer laten oefenen. De instructeur gaat achter de roeier staan en trekt de schouders zachtjes naar achteren (bewegingsbegeleiding). De schouders moeten achter de heupen komen.
Remedie
boot:
Gebruik de oefening Rompzwaai uitpik oefenen.
Feed-
back:
Gevoelsmatig op de buik. De romp moet achteroverleunen en de buikspieren moeten bij de uitpik net zijn aangespannen.


Haal – Geen druk bij de eindhaal
Haal – Te ver doorvallen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.