roei.app

Roeifouten

Haal – Te ver doorvallen

Fout: De romp wordt te ver naar achter gebracht, waardoor de roeier in de boot “ligt”. Zie ook: Haal.
Waar-
nemen
Romp: kijk naar de hoek van de romp en bepaal in hoeverre deze zich openvouwt.
Oorzaak: Verkeerd haalbeeld. De wil om de haal langer te maken dan nodig en efficiënt.
Gevolg: Verlies aan efficiency enerzijds doordat de haal te lang is en het daardoor te lang duurt om uit een “liggende positie” weer overeind te komen. Anderzijds omdat het rendement van de laatste centimeters erg laag is. Ten slotte heeft de boot de neiging te dompen, waarbij de punt verder in het water gaat dan nodig. Ongelijkheid in de ploeg.
Remedie
ergo/
bak:
De roeier in de bak of op de ergometer laten oefenen. De instructeur gaat achter de roeier staan en houdt de schouders met twee handen tegen (bewegingsbegeleiding).
Remedie
boot:
Gebruik de oefening Rompzwaai uitpik oefenen.
Feed-
back:
Gevoelsmatig: focus op de buikspieren, deze moeten licht aangespannen zijn.


Haal – Te weinig doorvallen
Haal – Romp over de riem trekken (optrekken aan de riem)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.