roei.app

Roeifouten

Uitpik – Plakkende uitpik

Fout: De hendel staat stil op het achterste punt van de haal (plakken). Zie ook: Uitpik.
Oorzaak: Verkeerd haalbeeld, verkeerde gedachte over het “rustpunt” in de roeibeweging.
Gevolg: Gewicht van bemanning drukt lang op de punt van de boot waardoor snelheidsverlies ontstaat. Deze stilstand maakt dat de roeier in de recover achter loopt ten opzicht van de rest van de ploeg, en kan dat alleen door sneller te rijden compenseren. Dit geeft veel onrust in de boot geeft en werkt ook negatief door op de snelheid.
Remedie: Vaste bank, vaste rug roeien waarbij de handen niet stil mogen staan. Vervolgens Uitlengen, waarbij ook dan de handen niet stil mogen staan.
Feed-
back:
Gevoelsmatig (de handen gaan als een soort stuiterbal naar de maag toe en er weer van af). Visueel door naar de doorgaande beweging van handen of het blad te kijken.
Stuur-
stoel:
Het blad van een roeier blijft even “hangen” achter. Het wordt niet in een vloeiende beweging van haal naar recover doorgezet.


Uitpik – Blad uitdraaien
Uitpik – De schouders optrekken

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.