roei.app

Roeifouten

Uitpik – Plakkende handen

Fout: De hendel (handen) staat stil op het achterste punt van de haal (plakken). Zie ook: Uitpik.
Waar-
nemen
Hendel: zie hoe de handen even stil staan bij de uitpik.
Oorzaak: Verkeerd haalbeeld, verkeerde gedachte over het “rustpunt” in de roeibeweging.
Gevolg: Gewicht van bemanning drukt lang op de punt van de boot waardoor snelheidsverlies ontstaat. Tijdens de recover staat de hendel stil (tijdsverlies), waardoor er - bij hetzelfde tempo - hard gereden moet worden om dat verlies weer goed te maken. Dit werkt negatief door in de bootsnelheid. De stilstand maakt dat de roeier in de recover achter loopt ten opzicht van de rest van de ploeg, dat kan alleen worden gecompenseerd door sneller te rijden. Dat geeft veel onrust in de boot en werkt ook negatief door op de snelheid.
Remedie: Vaste bank, vaste rug roeien waarbij de handen niet stil mogen staan. Vervolgens Uitlengen, waarbij ook daarbij de handen niet stil mogen staan.
Feed-
back:
Gevoelsmatig (de handen gaan als een soort stuiterbal naar de maag toe en er weer van af). Visueel door naar de doorgaande beweging van handen of het blad te kijken.
Stuur-
stoel:
Het blad van een roeier blijft even “hangen” achter. Het wordt niet in een vloeiende beweging van haal naar recover doorgezet.


Uitpik – Blad uitdraaien
Uitpik – Plakkende rug

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.